Bài viết dưới đây cung cấp kiến thức về giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trong spa, bao gồm cấu trúc câu theo tình huống, tự vựng cùng đoạn hội thoại mẫu.

Bạn đang xem: Nhân viên massage tiếng anh là gì


*

Trong cuộc sống thường ngày tín đồ học hoàn toàn có thể sẽ phải thực hiện tiếng Anh trong tương đối nhiều tình huống không giống nhau. Đặc biệt vào lĩnh vực quan tâm sắc đẹp, việc áp dụng đúng để giúp đỡ khách hàng giãi tỏ đúng yêu cầu hay ngược lại nhân viên cũng có thể giao tiếp với khách hàng hàng xuất sắc hơn. Bài viết này sẽ ra mắt các cấu trúc và từ vựng bổ ích cho tiếng Anh giao tiếp trong spa.

Key takeaways

Cấu trúc câu tiếng Anh giao tiếp trong spa:

How can I assist you with ?

Would you lượt thích

Please let me know if is okay.

Would you prefer or ?

I hope you enjoy .

Một số trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh vào spa

Massage (noun) /ˈmæsɑːʒ/: Mát-xa

Therapist (noun) /ˈθerəpɪst/: bên trị liệu

Relaxation (noun) /ˌriːlækˈseɪʃən/: Sự thư giãn

Aromatherapy (noun) /ˌærəˈmæθərəpi/: phương pháp mùi hương

Facial (noun) /ˈfeɪʃəl/: chăm lo da mặt

Sauna (noun) /ˈsɔːnə/: phòng xông hơi

Exfoliation (noun) /ɪkˌsfəʊliˈeɪʃən/: Tẩy tế bào chết

Hydration (noun) /haɪˈdreɪʃən/: Sự cấp ẩm

Jacuzzi (noun) /dʒəˈkuːzi/: nhà tắm sục

Acupuncture (noun) /ˈækjʊpʌŋktʃər/: Châm cứu

Essential Oils (noun) /ɪˈsenʃəl ɔɪlz/: Tinh dầu

Steam Room (noun) /stiːm ruːm/: phòng xông khá nước

Reflexology (noun) /ˌrɛflɛkˈsɒlədʒi/: Bấm huyệt

Mud Bath (noun) /mʌd bæθ/: tắm rửa bùn

Detoxification (noun) /dɪˌtɒksɪfɪˈkeɪʃən/: quá trình giải độc

Manicure (noun) /ˈmænɪkjʊər/: làm móng tay

Pedicure (noun) /ˈpɛdɪkjʊər/: làm cho móng chân

Hot Stone mát xa (noun) /hɒt stəʊn ˈmæsɑːʒ/: massage đá nóng

Body Wrap (noun) /ˈbɒdi ræp/: Quấn cơ thể

Scrub (noun) /skrʌb/: Tẩy tế bào bị tiêu diệt cho cơ thể

Towel (noun) /ˈtaʊəl/: Khăn tắm

Robe (noun) /roʊb/: Áo choàng (trong spa)

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong spa

How can I assist you with ?

Ví dụ: “How can I assist you with your mas sa appointment?”

Dịch nghĩa: Tôi có thể giúp gì cho bạn không?

Would you like

Ví dụ: “Would you lượt thích a facial or a body toàn thân scrub?”

Dịch nghĩa: “Bạn cũng muốn làm dịch vụ chăm sóc da mặt tuyệt tẩy tế bào chết cho khung hình không?”

Please let me know if is okay.

Ví dụ: “Please let me know if the room temperature is okay.”

Dịch nghĩa: “Vui lòng đến tôi biết nếu ánh sáng phòng ổn không.”

Would you prefer or ?

Ví dụ: “Would you prefer a male or female therapist?”

Dịch nghĩa: “Bạn ý muốn được phục vụ bởi nhân viên cấp dưới nam tuyệt nữ?”

I hope you enjoy .

Ví dụ: “I hope you enjoy your aromatherapy session.”

Dịch nghĩa: “Tôi hy vọng bạn muốn phiên trị liệu hương thơm của mình.”

*

5 đoạn hội thoại tiếng Anh vào spa

Hội thoại 1

Receptionist: “Welcome to lớn Tranquil Spa! How can I help you today?” (Chào mừng bạn đến với spa làm đẹp Tranquil! Tôi rất có thể giúp gì cho chính mình hôm nay?)

Customer: “Hello, I have a 2 PM appointment for a massage.” (Chào, tôi tất cả lịch hứa hẹn massage vào lúc 2 tiếng chiều.)

Receptionist: “Great! May I have your name, please?” (Tuyệt! Tôi có thể biết tên của bạn không?)

Customer: “Yes, it"s Linh Nguyen.” (Vâng, thương hiệu tôi là Linh Nguyễn.)

Receptionist: “Thank you, Ms. Linh. You"re booked for a relaxation massage. Would you prefer a male or female therapist?” (Cảm ơn chị Linh. Chị đang đặt lịch đến massage thư giãn. Chị có muốn được phục vụ bởi nhân viên nam hay con gái không?)

Customer: “A female therapist, please.” (Làm ơn, tôi muốn nhân viên cấp dưới nữ.)

Receptionist: “Alright. Please have a seat in the waiting area. Your therapist will be with you shortly.” (Được. Vui miệng ngồi đợi tại khoanh vùng chờ. Nhân viên trị liệu đang đến chạm mặt bạn ngay.)

Customer: “Thank you. Vày I need lớn fill out any forms?” (Cảm ơn. Tôi cần được điền vào mẫu solo nào không?)

Receptionist: “Yes, here"s a health form. Please fill it out and return it khổng lồ me.” (Vâng, đó là mẫu đối kháng sức khỏe. Vui mừng điền vào với trả lại mang đến tôi.)

Customer: “Okay, I will vì that.” (Được, tôi sẽ làm cho vậy.)

Hội thoại 2

Receptionist: “Hello, Tranquil Spa. How may I assist you?”

(Chào, đấy là Spa Tranquil. Tôi rất có thể giúp gì đến bạn?)

Customer: “I"d lượt thích to book a facial for this weekend.”

(Tôi mong muốn đặt lịch có tác dụng dịch vụ âu yếm da khía cạnh cho cuối tuần này.)

Receptionist: “Certainly. We have availability on Saturday afternoon. Does that work for you?”

(Chắc chắn rồi. Chúng tôi còn khu vực vào chiều thứ Bảy. Các bạn thấy thế có ổn không?)

Customer: “Yes, that"s perfect. Thank you!“

(Vâng, sẽ là hoàn hảo. Cảm ơn bạn!)

Hội thoại 3

Receptionist: “Good morning! Welcome to Tranquil Spa. Vì chưng you have an appointment?”

(Chào buổi sáng! chào mừng bạn đến với spa Tranquil. Các bạn có định kỳ hẹn không?)

Customer: “Yes, my name is Anh. I have an appointment for a mud bath at 10 AM.”

(Vâng, tên tôi là Anh. Tôi bao gồm lịch hẹn tắm bùn vào tầm 10 tiếng sáng.)

Receptionist: “Please follow me. I"ll show you to the changing room.”

(Vui lòng theo tôi. Tôi đang dẫn các bạn đến phòng nắm đồ.)

Hội thoại 4

Therapist: “Is the water temperature comfortable for you?”

(Nhiệt độ nước có thoải mái cho chính mình không?)

Customer: “Yes, it"s perfect. Can you địa chỉ cửa hàng more of the lavender oil?”

(Vâng, nó hoàn hảo. Chúng ta có thể thêm một chút tinh dầu oải hương không?)

Therapist: “Of course, I"ll bởi vì that right away.”

(Dĩ nhiên, tôi sẽ làm ngay bây giờ.)

*

Hội thoại 5

Customer: “Hello, I"m here for my 3 PM appointment. It"s my first time at this spa.”

(Xin chào, tôi đến cho cuộc hẹn 3h chiều của mình. Đây là lần trước tiên tôi đến spa làm đẹp này.)

Receptionist: “Welcome lớn Serenity Spa! You must be Jennie. We"ve been expecting you. Your appointment is for a full-body massage, correct?”

(Chào mừng chúng ta đến với spa Serenity! Bạn chắc rằng là Jennie. Shop chúng tôi đã mong chờ bạn. Cuộc hẹn của công ty là cho massage toàn thân, phải không?)

Customer: “Yes, that"s right. I"m really looking forward lớn it.”

(Vâng, đúng vậy. Tôi rất mong đợi nó.)

Receptionist: “You"ve made a great choice. Our full-body massage is very popular. Do you have any specific concerns or areas you"d like the therapist khổng lồ focus on?”

(Bạn đã tuyển lựa tuyệt vời. Dịch vụ massage toàn thân của shop chúng tôi rất được ưa chuộng. Chúng ta có vấn đề cụ thể nào hoặc khu vực nào bạn có nhu cầu nhân viên trị liệu triệu tập vào không?)

Customer: “I"ve been having some back pain recently, probably from sitting too much at work.”

(Gần trên đây tôi bị đau nhức lưng, có lẽ rằng do ngồi các ở công việc.)

Receptionist: “I understand. I"ll make a chú ý for your therapist to lớn pay extra attention khổng lồ your back. Meanwhile, can I offer you some herbal tea or water while you wait?”

(Tôi hiểu rồi. Tôi đã ghi chú để nhân viên trị liệu chăm chú đặc biệt đến sườn lưng của bạn. Trong lúc chờ, tôi hoàn toàn có thể mời các bạn một ít trà thảo mộc hoặc nước không?)

Customer: “Herbal tea would be lovely, thank you.”

(Trà thảo mộc thì tuyệt, cảm ơn bạn.)

Receptionist: “Of course, I"ll bring it right over. Also, here’s a form for you to fill out. It includes a few health-related questions lớn ensure your massage is tailored khổng lồ your needs.”

(Tất nhiên, tôi sẽ có nó mang lại ngay. Xung quanh ra, đó là một mẫu mã đơn cho chính mình điền. Nó bao gồm 1 số thắc mắc liên quan đến sức khỏe để đảm bảo rằng dịch vụ thương mại massage được điều chỉnh theo nhu yếu của bạn.)

Customer: “Thank you for being so attentive. I"m really impressed with the service here.”

(Cảm ơn bạn đã khôn xiết chu đáo. Tôi thực sự tuyệt vời với dịch vụ ở đây.)

Receptionist: “It"s our pleasure, Jennie. We want khổng lồ make sure you have the best experience possible. Your therapist will be with you shortly in the relaxation room. Feel miễn phí to unwind & enjoy your tea there.”

(Đó là thú vui của bọn chúng tôi, Jennie. Shop chúng tôi muốn bảo đảm an toàn bạn gồm trải nghiệm rất tốt có thể. Nhân viên trị liệu của bạn sẽ sớm đến gặp bạn trong phòng thư giãn. Cứ thoải mái thư giãn và thưởng thức trà của công ty ở đó.)

Tổng kết

Trên phía trên là nội dung bài viết giới thiệu về những từ vựng, cấu tạo câu cũng giống như đoạn đối thoại mẫu liên quan đến vấn đề tiếng Anh giao tiếp trong spa. Mong muốn người học hoàn toàn có thể tham khảo và ứng dụng trong đời sống. Bài viết liên quan các nội dung bài viết khác về giờ đồng hồ Anh giao tiếp:

Ngoài ra, người học còn có thể tham khảo thư viện tư liệu tại ZIM. Thư viện sách với tài liệu học tiếng Anh của ZIM được viết theo cách thức Contextualized Learning - phương pháp giải thích và truyền đạt kiến thức bối cảnh hoá giúp người học dễ hiểu và bao gồm tính áp dụng cao trong tiếp thu kiến thức và các bài thi chứng từ tiếng Anh như IELTS tuyệt TOEIC.

Trích dẫn

“Phrases to Communicate in a spa in English.” ABA Journal, 26 Dec. 2018, blog.abaenglish.com/how-to-communicate-in-a-spa-in-english/. Accessed 26 Jan. 2024.

Bạn hy vọng muốn upgrade tiếng Anh để đổi thay một quản lý, chuyên viên đầu ngành trong nghành đẹp, thẩm mỹ? xuất xắc chỉ dễ dàng là nối tiếp ngoại ngữ để tự tin giao tiếp với quý khách nước ngoài, thấu hiểu thượng khách hàng để giao hàng tốt hơn, cẩn thận hơn? Vậy thì sẽ tương đối tiếc ví như bạn bỏ lỡ cơ hội học tiếng Anh chuyên ngành spa, thẩm mỹ và làm đẹp cùng Skype English – Học tiếng Anh online 1 kèm 1 thông qua bài viết này.

Công nghệ thẩm mỹ ngày càng cải tiến và phát triển với sự ra đời của rất nhiều đơn vị spa, thẩm mỹ, massage… đáp ứng tối đa yêu cầu làm đẹp của khách hàng, đặc biệt là phái nữ. Nếu như khách hàng là người có khiếu thẩm mỹ, đam mê trở nên tân tiến sự nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp thì ngoài tài năng chuyên môn, sự chi tiết và tay nghề thì giờ Anh là ngoại ngữ đặc biệt để rất có thể bước xa rộng trong quá trình của mình.

*
AI NÊN HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH SPA

Ai nên học giờ Anh siêng ngành spa, thẩm mỹ?

Đối với nhân viên spa, giờ Anh là trong số những công nắm giao tiếp đặc trưng nếu chúng ta đang thao tác làm việc tại cơ sở làm đẹp, spa quốc tế, thường xuyên xuyên ship hàng khách nước ngoài. Việc giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh tốt sẽ giúp các bạn hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, support dịch vụ cân xứng cũng như dễ dàng trò chuyện, hiệp thương tạo thiện cảm với những vị khách hàng của mình.

Đối với ngành dịch vụ, ngoài chuyên môn thì kĩ năng tiếp xúc cũng vô cùng đặc biệt để chiếm cảm tình của khách hàng hàng.

Xem thêm: Massage lưng đá nóng - hướng dẫn chi tiết massage đá nóng phần chân

Đối với các cấp quản lý hoặc siêng gia, yêu cầu thành thuần thục tiếng Anh chuyên ngành mỹ phẩm, spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp để từ bỏ tin thay mặt đại diện công ty tham gia các khóa học, chương trình huấn luyện và giảng dạy tại quốc tế hoặc thao tác làm việc với đối tác doanh nghiệp trong ngành.

Chưa kể, những mỹ phẩm và những tài liệu về technology làm đẹp hiện nay có nguồn gốc từ châu Âu đều áp dụng tiếng Anh là ngữ điệu chính. Vì thế, không tồn tại cách nào tăng cấp trình độ phiên bản thân xuất sắc hơn việc nâng cao khả năng hiểu hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh để áp dụng vào công việc.

Nhu cầu tiếng Anh mang đến công việc cao mà thời gian lại hạn chế? Đừng lo, chỉ mất 2 phút để bạn coi thử: Khoá học Tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 Online đến người bận rộn

Nội dung học chuyên ngành spa bằng giờ đồng hồ Anh

Cũng như các tiếng Anh siêng ngành khác, nhằm học giờ đồng hồ Anh chăm ngành spa, học tập viên buộc phải xoay xung quanh vào 2 văn bản cốt lõi:

Thứ 1, những thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành spa, thẩm mỹ, massage: hầu hết từ vựng, thuật ngữ tương quan thường áp dụng trong ngành làm đẹp như spa, thẩm mỹ, mát xa là cỗ kiến thức đặc biệt mà ai đang làm việc trong nghành nghề này đầy đủ phải thông thạo và ghi nhớ. Trong quá trình làm việc, chắc chắn là bạn đã chạm chán không ít gần như từ vựng như thế.

Đừng quên ghi chú vào sổ tay, hoặc tìm hiểu nghĩa đúng mực của chính, biện pháp sử dụng phù hợp để trau dồi kỹ năng tổng quan lại về tiếng Anh chuyên ngành spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho bản thân nhé

Thứ 2, Kỹ năng tiếp xúc tổng quát: ngoài kỹ năng và kiến thức tiếng Anh chăm ngành massage, spa; học tập viên bắt buộc rèn luyện kỹ năng giao tiếp tổng quát lác trong môi trường hằng ngày, những tình huống đàm thoại cơ bản để có thể phản xạ khi trò chuyện, support khách hàng. Tài năng nghe gọi tiếng Anh xuất sắc giúp nhân viên cấp dưới spa cố kỉnh bắt chính xác mong mong muốn của khách.

*
VAI TRÒ CỦA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH SPA

Khác với giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kinh tế tài chính hay giờ Anh siêng ngành y dược; lượng kỹ năng tiếng Anh chăm ngành spa không thật khó cũng không đòi hỏi tính học thuật cao, tốt quá siêng nghiệp. Bạn cũng có thể học với ghi lưu giữ trong thời gian ngắn, các trường hợp đàm thoại cũng đơn giản và dễ dàng hơn không hề ít mà chúng ta nhân viên spa hoàn toàn có thể dễ dàng học với thực hành chỉ với sau vài mon tập trung.

Các bạn có thể tham gia các khóa học tập tiếng Anh online 1 kèm 1 cùng giáo viên nước ngoài tại Skype English nhằm rèn luyện tài năng giao tiếp, nghe nói và những hình thành sử dụng các kết cấu câu giao tiếp thông dụng, chuẩn chỉnh hóa phạt âm. Sau đó, kết hợp cùng loài kiến thức trình độ chuyên môn tiếng Anh ngành spa của bản thân để sử dụng linh hoạt trong môi trường xung quanh làm việc.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành spa, massage, mỹ phẩm, thẩm mỹ

Từ vựng tiếng Anh siêng ngành spa, massage

Spa giờ Anh là Spa.

Mát xa body toàn thân (tiếng Anh là toàn thân massage)

Tắm hơi (tiếng Anh là A sauna)

Tẩy tế bào chết (tiếng Anh là Scrub)

Gói chuyên sóc (tiếng Anh là spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp packages)

Da nhờn (tiếng Anh là Oily skin)

Mát xa đá (tiếng Anh là Rock massage)

Chăm sóc domain authority (tiếng Anh là Skin care)

Mụn trứng cá (tiếng Anh là Acne)

Sữa rữa khía cạnh (tiếng Anh là Cleanser)

Da bị khô rạn (tiếng Anh là Dry skin)

Xoa bóp thư giãn giải trí tay (tiếng Anh là Hand massage)

Tàn nhan (tiếng Anh là Freckle)

Skin treatment: liệu trình điều trị/chăm sóc da

Body treatment: Liệu trình quan tâm cơ thể

Facial treatment: thời gian chữa trị điều trị/chăm sóc da mặt

Manicure: có tác dụng móng tay

Pedicure: làm cho móng chân

Nail care: quan tâm móng

Slimming wrap: Quấn sút béo

Herbal wrap: Quấn lạnh thảo dược

Seaweed wrap: Quấn nóng tảo biển

Acupressure: Bấm huyệt

Aromatherapy: liệu pháp mùi hương

Oxygen facial: liệu trình phun oxy

Body massage: mát xa toàn thân

Swedish massage: mas sa Thụy Điển

Hot stone massage: mát xa đá nóng

Shiatsu: mát xa kiểu dáng shiatsu

Four-hand massage: mát xa 4 tay (2 chuyên môn viên)

Deep tissue massage: massage cơ sâu

Ayurvedic massage: mát xa Ayurveda (có nguồn gốc Ấn Độ, thường được hotline là phương pháp trường sinh của Ấn Độ)

Foot massage: massage chân

Collagen therapy: Liệu pháp thực hiện collagen

Abdominal liposuction: Hút mỡ

Bikini wax: Tẩy lông vùng kín

Brow wax: Wax lông mày

Eyebrow threading: Se lông mày bằng chỉ

Mud bath: tắm bùn

Milk & honey bath: rửa mặt sữa cùng mật ong

Breast reduction: mổ xoang thu nhỏ ngực

Breast augmentation: phẫu thuật mổ xoang nâng ngực

Seaweed: Tảo biển

Salt: Muối

Body scrub: Tẩy da chết cơ thể dạng hạt

Facial scrub: Tẩy da chết mặt dạng hạt

UV rays: những tia UV

Affected area: Vùng domain authority bị hình ảnh hưởng

Damaged: Bị tổn thương

Anti-aging: kháng lão hóa

Imperfection: Khuyết điểm

Spot: Đốm, nốt

Sebum: buồn bực nhờn

Oily skin: da dầu

Dry skin: domain authority khô

Combination skin: domain authority hỗn hợp

Freckle(s): Tàn nhang

Wrinkle(s): Nếp nhăn

Acne(s): mụn trứng cá

Blackheads: mụn đầu đen

Dark circles: Quầng thâm

Pore(s): Lỗ chân lông

Post-inflammatory pigmentation: thâm sau mụn

Melasma: Nám da

Steam room: chống xông khá ướt

Sauna: phòng xông hơi khô

Locker area: khu vực thay đồ (khu vực tủ đựng đồ)

Mineral spring: Suối khoáng

Slippers: Dép

Disposable underwear: bộ đồ lót sử dụng một lần

Massage bed: giường mát xa

Bathrobe: Áo choàng tắm

Towel: Khăn

Tissue: Khăn giấy

Essential oil: Tinh dầu

Fragrance-free: Không cất hương liệu

Organic: Hữu cơ

Revitalize: Tái sinh/ Tái tạo

Advanced: Nâng cao/ chuyên sâu

Concentrated: Cô đặc

Daily: Hằng ngày

Dermatologist-recommended: Được bác sĩ da liễu khuyên nhủ dùng

Dermatologist-tested: Được bác bỏ sĩ domain authority liễu kiểm nghiệm

Easy-to-use: dễ sử dụng

Enhance: Củng cố

Essential: Thiết yếu

Body lotion: Sữa chăm sóc thể

Minerals: Khoáng chất

Serum: huyết thanh

Makeup remover: sản phẩm tẩy trang

Moisturizer: thành phầm dưỡng ẩm

Green tea extract: triết xuất trà xanh

Irritant: hóa học gây kích ứng

Honey: Mật ong

Kaolin: Đất sét trắng cao lanh

Mẫu câu tiếp xúc tiếng Anh ngành spa làm đẹp của nhân viên

Here is our menu. What kind of massage would you like?
Đây là menu. Quý khách hàng muốn nhiều loại massage gì?

Are you taking any medications that may be a contraindication khổng lồ massage?
Quý khách gồm dùng loại thuốc nào chống hướng dẫn và chỉ định xoa bóp không?

Do you have any allergies?
Quý khách bao gồm dị ứng gì không?

Would you lượt thích to have a body massage?
Quý khách hy vọng mát xa toàn thân bắt buộc không?

Would you like to have a foot massage?
Quý khách ao ước mát xa cẳng chân phải không?

Do you lượt thích (to have) foot massages?
Quý khách vẫn muốn mát xa chân không?

How many hours of mas sa would you like?
Quý khách ý muốn mát xa từng nào giờ?

We have one hour and two hours services. Which one bởi you like?
Chúng tôi có dịch vụ mát xa 1 giờ với 2 giờ. Người sử dụng muốn dịch vụ thương mại nào?

Làm ơn đến tôi biết bất kì ở đâu quý khách không thấy thoải mái.

Please tell me if anything is uncomfortable, ok?
Làm ơn nói mang đến tôi biết nếu có gì đó không dễ chịu và thoải mái nhé?

Please remember to breathe normally during the session, và to not hold your breath.Is this pressure ok?
Lực nhấn thay này được không?

Please relax your neck/arm/leg.Làm ơn buông lỏng cổ, tay, chân.

Please turn over onto your stomach/side/back.Làm ơn xoay bạn nằm sấp/nghiên/lưng. (khi mong mỏi nói khách đổi bốn thế nằm)

Is there any area that needs more work?
Quý khách cũng muốn mát xa nơi nào nhiều rộng không?

I’ve finished the massage. I will go wash my hands. You may get up và get dressed. I’ll return when you say you are done, ok?
Tôi đã mát xa xong. Tôi sẽ đi rửa tay. Quý khách có thể mặc thứ vào. Tôi sẽ trở về khi khách hàng đã kết thúc được chứ?

Is there any area that is painful?
Có nơi nào đau không?

Are you feeling numb now?
Quý khách có thấy kia không?

I hope you enjoyed the massage, and that it relaxed you. Thank you for coming in today. Let me know when I can help you again.Hi vọng quý khách thích cùng nó giúp người sử dụng thư giãn. Cảm ơn đang đi đến đây hôm nay. Cho tôi biết nếu quý khách cần trợ giúp nhé.

Tham khảo thêm vào cho con bạn: Khoá học Tiếng Anh online 1 kèm 1 mang lại bé

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh ngành spa của khách hàng

I’m going to do a massage for relaxation.Tôi hy vọng mát xa để thư giãn.

How much does it cost for a toàn thân massage?
Mát xa body toàn thân giá bao nhiêu?

How much for an oil massage?
Mát xa dầu từng nào vậy?

Can you increase (or decrease) the pressure, please?
Bạn có thể nhấn bạo phổi (nhẹ) rộng không?

How long vày you suggest I book my service for?
Tôi bắt buộc sử dụng dịch vụ thương mại bao lâu?

What service is best for what I need?
Dịch vụ nào rất tốt mà tôi cần?

What type of clothing should I wear?
Tôi nên mặc áo xống gì?

How am I going to feel tomorrow?
Tôi sẽ cảm xúc thế nào vào ngày mai?

What type of massage should I book?
Tôi nên lựa chọn loại massage gì nhỉ?

What time bởi vì you open?
Khi như thế nào chỗ các bạn làm việc?

I would lượt thích a shampoo & set.Tôi mong muốn gội đầu cùng sửa tóc.

Could I book a treatment, please?
Tôi hy vọng đặt một suất điều trị được không?

Từ vựng giờ Anh ngành mỹ phẩm, trang điểm

Mirror (ˈmɪrə): gương

Blush (blʌʃ): phấn má

Makeup kit (ˈmeɪkʌp kɪt): bộ kit trang điểm

Skin lotion: dung dịch làm cho săn chắn chắn da

Blusher (ˈblʌʃə): má hồng

Toner (ˈtəʊnə): thành phầm giúp có tác dụng sạch da

Compact powder: vỏ hộp trang điểm gồm kèm miếng bông

Cleanser: những loại sữa cọ mặt

Water-based: sản phẩm kem nền dẫu vậy nước là yếu tố chính

Foundation : kem nền đánh mặt

Eye shadow (aɪ ˈʃædəʊ): phấn mắt

Lipstick (ˈlɪpstɪk): son môi

Cleasing milk (Cleasing mɪlk): sữa tẩy trang

Mousturiser: kem dưỡng ẩm

Cream foundation (kriːm faʊnˈdeɪʃən): kem nền dạng kem

Silicone – based: kem nền gồm silicon 

Liquid foundation (ˈlɪkwɪd faʊnˈdeɪʃən): kem nền dạng lỏng

Lotion (ˈləʊʃən): Kem chăm sóc da

Facial mask (ˈfeɪʃəl mɑːsk): mặt nạ

Lasting finish: đầy đủ dòng kem nền có độ bám chắc trôi

Suncreen: Kem kháng nắng

Exfolitate: tẩy tế bàv oda chết

Oil free: ý chỉ những một số loại da nhờn, dầu

Powder (ˈpaʊdə): Phấn phủ

Natural finish: Phấn tủ tự nhiên

Pressed powder (prɛst ˈpaʊdə): Phấn phủ dạng nén cứng

Luminous powder (ˈluːmɪnəs ˈpaʊdə): Phấn sản xuất nhũ lấp lánh

Transfer resistant: thọ trôi

Humidity proof: độ ẩm ướt, thấm

Lightweight: ý nói hóa học kem nền nhẹ và mỏng, không khiến nặng túng bấn da

Blusher (ˈblʌʃə): phấn má hồng

Hydrating (ˈhaɪdreɪtɪŋ): những dòng chăm sóc ẩm

Brush (brʌʃ): chổi trang điểm

Có thể bạn thân mật tới IELTS!! Đừng lo, chúng mình có: Luyện IELTS 1 kèm 1 tại nhà cam kết đầu ra

Tiếng Anh chăm ngành thẩm mỹ

Ngoài giờ đồng hồ Anh spa, tiếng Anh chuyên ngành phẩu thuật thẩm mỹ cũng là trong những chủ đề hot được nhân sự khối ngành technology làm đẹp quan tâm. Nếu bạn muốn sang quốc tế học tập nhằm theo đuổi technology làm đẹp thẩm mỹ và làm đẹp hoặc không ngừng mở rộng dịch vụ của mình đến những vị khách quốc tế thì càng yêu cầu am hiểu nâng cao tiếng Anh ngành thẩm mỹ.

Blative : tách tách

Beauty salon tóc : thẩm mỹ và làm đẹp viện

Abdominal liposuction : Hút mỡ dư ở trong phần bụng

*
HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp HIỆU QUẢ

Arm liposuction : Hút mỡ bụng tay

Buttocks liposuction : Hút mỡ thừa mông

Cosmetic Surgery : phẫu thuật mổ xoang thẩm mỹ, tân trạng

Cosmetic : Thẩm mỹ, làm cho đẹp

Acne : Mụn

Dental surgery : phẫu thuật nha khoa, răng, hàm họng

Surgery : Phẫu thuật

Fat reduction : bớt béo

Weight loss : sút cân

Orthopedic surgery : phẫu thuật chỉnh hình, xương, khớp

Maxillo-facial surgery : phẫu thuật hàm mặt, cơ mặt

Breast enhancement : nâng ngực

Plastic surgery : Phẫu thuật chế tạo hình

Trim the Chin : Gọt cằm

Reconstructive surgery : mổ xoang phục hồi

Liposuction : Hút mỡ

Beautify : có tác dụng đẹp

Raising the nose : nâng mũi

Trim face : Gọt mặt

Cut eyes : giảm mắt

Facial liposuction : Hút ngấn mỡ mặt, chế tạo ra khối

Stretch the skin : Căng da

Trim Maxillofacial : Gọt xương hàm

Fat Transplant : ghép mỡ

Stretch the neck skin : Căng domain authority cổ

Surgical : ngoại khoa

Thigh liposuction : Hút mỡ bụng đùi

Frenectomy : giải phẫu

Dental : Nha khoa

Liposuction eye puffiness : Hút mỡ thừa bọng mắt

Back liposuction : Hút mỡ bụng lưng

Sebum : bã nhờn

Facelift : Căng domain authority mặt

Hair removal : Triệt lông

Do pink vagina : có tác dụng hồng âm đạo

Tattoo Removal : Xóa xăm

Skin Toning : cải thiện màu da

Wrinkle improverment : Xóa nhăn

Skin treatment : khám chữa da

Vascular : Mao mạch

Chin face V line : phẩu thuật độn cằm vline, gọn mặt

Theraphy : Trị liệu

Body shaping : Dáng

Skin peeling : vứt da chết , tẩy da chết sâu

Stretch Marks : Rạn da

Skin Tightening : làm cho căng da

Dermatology : da liễu

Vaginal Tightening : thu nhỏ âm đạo

Psoriasis : căn bệnh vảy nến

Pigmented : dung nhan tố

Scar : Sẹo

Gingivectomy : giảm đốt

Pores : lỗ chân lông

Fractional : Vi phân

Body contouring : chống chảy xệ body

Vascular Lesions : thiếu thốn máu

Non – Ablative : Không bóc tách

Varicose veins : suy tĩnh mạch

Face contouring : chống chảy xệ mặt

Bài viết trên trên đây Skype English sẽ giới thiệu cho mình về vớ cả từ vựng giờ anh siêng ngành spa, massage, chất làm đẹp và làm đẹp. Hy vọng bạn sẽ tiếp thu kiến thức và kỹ năng này một cách gấp rút và nằm trong lòng để vận dụng vào giao tiếp hằng ngày nhé.